Beroende

beroendeMålet är att hjälpa personen med beroendeproblem att lära sig hantera sitt beroende.

Personen diagnostiseras utifrån hur långt beroendeprocessen framskridit. Behandling skall leda till ökad självinsikt samt kunskap om vad beroende är. Nya strategier utvecklas så att personen ifråga kan hantera sitt beroende.

Helt säkert är att en person med en obearbetad beroendeproblematik fungerar och presterar sämre än om problemet bearbetas.

De verktyg jag har till mitt och ert förfogande inom grupp- och ledarutveckling är:

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi är konsten att som terapeut förhålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för patienten/gruppen för att uppnå hans mål.