Krishantering

krishanteringKrishantering handlar om att personer som utsatts för trauman ska kunna återvända till/fungera i vardagen på ett normalt och funktionellt sätt.

Oavsett om man drabbats av en stor sorg, en allvarlig sjukdom eller en traumatisk olycka kan man påverkas i alla delar av tillvaron på ett sätt man kanske inte förstår.

Ofta kan man därför behöva ett stöd och hjälp av en kompetent stödperson om hur man hanterar kriser så att vardagen påverkas mindre och bearbetningen går framåt.

De verktyg jag har till mitt och ert förfogande inom grupp- och ledarutveckling är:

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi är konsten att som terapeut förhålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för patienten/gruppen för att uppnå hans mål.