Personlig coachning

personlig_utv

Hur mycket bättre fungerar och presterar en person med god självkännedom? Hur mycket bättre hanterar man sina personliga relationer om man förstår sig själv?

Om vi inte känner oss själva är risken stor att vi får svårt att förstå andra. Personlig coachning innebär att jobba med sig själv, att få reda på varför man reagerar som man gör och hur man kan hantera situationer som man upplever som besvärliga, hotfulla eller arbetssamma.

God personkännedom om sig själv och andra är grunden till konstruktiv problemlösning och hälsosamma relationer, både inom arbetslivet och privat. Ökad självinsikt leder till att vederbörande kan förhålla sig funktionellt till de situationer som uppkommer, både på arbetsplatsen och privat.

De verktyg jag har till mitt och ert förfogande inom personlig coachning är:

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi är konsten att som terapeut förhålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för patienten/gruppen för att uppnå hans mål.
  • Myers-Briggs – en typindikator som ger förståelse för olikheter, styrkor och svagheter.
  • FS-RC – Förtroendefullt samarbete som är en metod för att skapa dynamik och resultat istället för opposition och konflikt.
  • Element B – är ett instrument för självskattning. Lär känna dig själv i relation till andra.