Kurser

– Lösningsfokuserat samarbete Grundkurs
– Nätverkarbete ur ett systemteoretiskt perspektiv Grundkurs
– Sexologi 5 poäng
– Räddningsverkets utbildning i Kris och katastrofarbete
– Myers-Briggs Type Indicator licens,
– FIRO-B licens
– Element- B (Beteende), handledarutbildad (The Human Element)
– Kreativitetslinjalen – modell för problemlösning
– Frames – kurs i motiverande samtal
– Personlighetsbedömning
– Transaktionsanalys (TA)
– ADDIS Diagnosinstrument för alkohol och droger baserat på DSM-4