GDQ – Group Development Questionnarie

gdq

GDQ, Group development questionnarie, mäter en grupps utvecklingsnivå samt effektivitet, produktivitet, grupperingar och om gruppen riktar sin energi på rätt saker. Syftet är att alla ska komma till tals och genom en handlingsplan kunna arbeta för att uppnå de mål man kommit överens om.

GDQ förklarar alltså vad som behövs för att en arbetsplats ska fungera effektivt.

Praktiskt går GDQ till så att medarbetare och chefer fyller i en enkät om hur de tycker att arbetsplatsen fungerar. GDQ ger konkreta svar på frågorna och medarbetare och ledare lär sig om vad som ger en bra arbetsplats.

Information ges kring de olika steg en grupp går igenom i sin grupprocess enligt Professor Susan A. Wheelan.

GDQ, Group development questionnarie, kan endast genomföras av en licensierad konsult. Presivia är licensierat för att genomföra mätningar med GDQ-formuläret.