Grupp- & ledarutveckling

grupp

Jag arbetar mycket med utveckling av individer och chefer på alla nivåer inom företag och organisationer.

Tjänsten riktar sig både till personer i ledande befattningar och till personer som ingår i en arbetsgrupp. Metoderna kan variera, men i huvudsak är målet detsamma.

Målet är att:

  • Skapa ökat självförtroende och ökad självinsikt.
  • Uppnå direkt och korrekt kommunikation.
  • Alla ska kunna ta och ge effektiv feedback.
  • Kunna identifiera och hantera konflikter.
  • Urskilja olika faser i en grupps utveckling.
  • Få förståelse för olika ledarstilar.

De verktyg jag har till mitt och ert förfogande inom grupp- och ledarutveckling är:

  • Myers-Briggs – en typindikator som ger förståelse för olikheter, styrkor och svagheter.
  • FS-RC – Förtroendefullt samarbete som är en metod för att skapa dynamik och resultat istället för opposition och konflikt.
  • UGL – Utveckling av grupp och ledare, ett väldokumenterat verktyg som har sitt ursprung i behovet av att få löst sammansatta grupper att samarbeta mot gemensamma mål. UGL-08 bygger på professor Susan A. Wheelans forskning IMGD (Integrerad modell för grupputveckling), se även GDQ under verktyg.