Kontakt

Kontakt PresiviaSjälvklart är du välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion. Ju tidigare i processen jag kan vara med desto större möjligheter till ett gott resultat.

Siv Bäcklin-Englund
070-650 50 85
siv.backlin [@] presivia.se

Presivia Personalkonsult AB
Norrmalmsgatan 2
733 38 SALA