UGL – Utveckling av grupp och ledare

ugl

UGL är en av Sveriges mest populära ledarskapsutbildning. Under fem dagar har du möjlighet att träna ditt ledarskap och få direkt feedback på ditt sätt att leda och utöva inflytande. Gruppen används som ett verktyg som i sin tur skapar förutsättningar där kopplingen mellan ledarskap och grupp blir tydlig.

I och med att utbildningen är upplevelsebaserad får du en inblick i hur gruppen utvecklas enligt ett visst mönster, samt se vikten av kommunikation och konflikthantering gynnar gruppens effektivitet och samarbete.