Konfliktdiagnos

konfliktdiagnos(enligt Thomas Jordan, Göteborgs universitet)

Att kunna identifiera de aktiva ingredienserna i en konflikt och att kunna förstå konfliktens mekanismer är grundförutsättningen för att kunna välja fungerande sätt att arbeta med konflikten.

Analys genomförs utifrån intervjuer, där man tittar på tre olika nivåer, processnivå – det vill säga själva konflikten. Sedan utifrån individ- och systemnivå. Analysen återrapporteras och arbetsgruppen gör en handlingsplan och bestämmer vilka interventioner som behöver göras med hjälp av handledare.

Det är viktigt att agera snabbt i en ny konflikt och då är trepartsamtal ett bra verktyg. Långt gångna konflikter kan behöva utredas enligt ovanstående beskrivning.

Trepartsamtal sker genom samtal och förhandling där jag är ordförande och parterna får komma till tals. Konfliktlösningen består av en ömsesidig förståelse för varandra och överenskommelse om de sakfrågor som ligger till grund till konflikten samt göra en handlingsplan för att komma vidare. Man får också lära sig feedbacksregler, eskalationstrappan och ansvara för sina reaktioner.