Myers-Briggs type indicator

Matton Images PE0064662.JPG

Myers-Briggs type indicator, MBTI, är ett av världens i särklass mest använda personlighetsinstrument. Det har över 50 års forskning bakom sig och enbart i USA räknar man med att ca: 1,5 miljon personer per år bedöms med MBTI. I Sverige har metoden på några år vuxit till att bli en av de absolut mest använda metoderna.

MBTI grundar sig på den schweiziske psykiatern CG Jungs arbeten. Metoden och teorin har sin utgångspunkt i att varje individ föredrar ett visst sätt (har olika preferenser) när det gäller:

– Var man fokuserar sin uppmärksamhet – extravert eller introvert.
– Hur man tar in information – via sina sinnen eller sin intuition.
– Hur man fattar beslut eller bedömer omvärlden – med tanke eller känsla.
– Hur man hanterar omvärlden – med organisation eller mer spontant.

Kombinationen av en persons preferenser visar sig vara mycket avgörande och vägledande för hur man utformar sitt liv i stort. Metoden har sin speciella styrka inom områden som: Vilka yrken och karriärer man torde ha framgång resp. motgång i, hur man agerar och/eller inte agerar i olika situationer, hur man uppfattar sin omvärld och själv blir uppfattad, hur man löser problem, hur man kan bidraga som chef resp. medarbetare, hur man kan förväntas reagera under stress, hur man fungerar som teammedlem, vilka fallgroparna och utvecklingsområdena är etc.

Den svenska versionen av MBTI består av 88 frågor, där man ska välja mellan två alternativ som till exempel är du lätt att lära känna eller svår att lära känna? Metoden är öppen och tillgänglig. Man kan själv lätt räkna ut sitt resultat och få en god förståelse för sitt resultat.