Referenser

Matton Images PE0064686.JPG

Jag är social- och pa-socionom sedan 37 år tillbaka samt arbetat som psykoterapeut i 27 år och har under årens lopp varit anställd inom såväl privat som offentlig sektor.

Är sedan 19 år tillbaka kontrakterad organisationskonsult och psykoterapeut gällande uppdrag inom företagshälsovård från kunder till Arbetsmiljögruppen i Svealand inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Jag är även väl insatt i arbetsrätt och frågor om den psykosociala arbetsmiljön.

”Jag har under många år anlitat Siv Bäcklin för att utveckla arbetsgrupper, handleda chefer och vägleda grupper som är i behov av konfliktlösning. Med sin stora erfarenhet, professionalitet, engagemang, humor och sitt pedagogiska sätt får hon individer och grupper att utvecklas och lösa sina konflikter. Jag som uppdragsgivare och chef känner att mina medarbetare är i trygga händer.”
[Liselott Sjöqvist, Divisionschef Diagnostik och Medicin, Landstinget Västmanland]

”Siv Bäcklin har anlitats under många år för individ-, grupp- och ledarutveckling. De verktyg hon har använt är Myers-Briggs, Element-B och RC-FS samt KBT. Hon är professionell och har en bred kompetens. Siv har ett mycket gott rykte inom Metso Sala.”
[Jakob Vannfält, Plats- och personalchef, Metso Sala]

”Siv Bäcklin har under många år arbetat med arbetsgrupper hos oss. Hon är lösningsfokuserad och är lyhörd för våra behov. Hon har förmågan att se grunden till problemen och arbetar på ett effektivt sätt till ett snabbt resultat. Siv har även arbetat med chefshandledning, såväl individuellt som i grupp. Inriktningen har varit chefsfrågor samt personlig utveckling.”
[Martina Nordin, Ställföreträdande Socialchef, Vård och Omsorg, Fagersta kommun]