Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet

1998-12-01
Egen firma, Presivia Personalkonsult AB
Organisationskonsult 100 %

1996-02-06 till 1998-11-31
Previa, Västerås
Beteendevetare 60 %, egen firma 40 %

1993-11-15 till 1994-05-15
Sala, Hebyhälsan
Beteendevetare 90 %, 10 %-60 % egen firma

1994-08-01 till 1996-02-28
Arbetsmiljögruppen
Beteendevetare 90 %, 10 %-60 % egen firma

1989-09-15 till 1993-11-14
Sjukvårdsledningen i Västerås
Personalkonsulent

1987-09-07 till 1989-09-14
Vuxenpsykiatrin i Västerås, Missbruksenheten
Kurator samt uppdrag som social kompetens
i Basenhetens ledningsgrupp.

1985-08-12 till 1987-09-06
Sala Kommun, Arbetsmarknadsenheten
Personalassistent

1981-11-19 till 1985-08-10
Socialförvaltningen i Enköping
Alkoholkurator

Sommaren 1981
Akademiska sjukhuset
Vik. Kurator

1981-01-07 till 1981-06-1
Studentläkarmott i Uppsala (Kårortsnämnden)
Vik. Kurator