Weisbords organisationsdiagnos

weisboardOrganisationsdiagnos erbjuder metoder att undersöka en organisation för att hitta luckorna mellan ”vad som är” och ”vad som borde vara”.

Metoden innebär intervjuer med anställda och deras chef.

De områden som undersöks är:
– Mål
– Ledarskap
– Struktur (arbetsorganisation)
– Stödfunktioner (rutiner mm)
– Belöningssystem
– Relationer (konflikthanteringsstil med mera)

Dessa områden kallas ”sex boxmodellen”. Intervjuerna återrapporteras till arbetsgruppen och de få i sin tur skapa en handlingsplan med assistans från handledare. Uppföljning sker vid ett senare tillfälle.