Element B

Matton Images PE0064642.JPGElement B är ett instrument för självskattning. Lär känna dig själv i relation till andra i dimensionerna Tillhöra – Kontroll – Öppenhet. Element B är utvecklat av Will Schutz, psykologen som skapade FIRO-teorin och The Human Element.

– Tillhöra handlar om rätt mängd kontakt med andra. Att vara inne (hög tillhöra) eller ute (låg tillhöra).
– Kontroll handlar om rätt mängd inflytande – eller kontroll – över andra människor. Att vara högst upp (hög kontroll) eller längst ner (låg kontroll).
– Öppenhet handlar om djupet i interaktionen, hur nära man är med varandra. Att vara öppen (hög öppenhet) eller sluten (låg öppenhet).

Det finns varken bra eller dåliga beteenden i det som beskrivs. Det kan dock vara bra att vara medveten om vad du föredrar. De tre dimensionerna behövs för att förklara relationer människor emellan.

I Element B kan man särskilja i de tre dimensionerna:
– Det man gör mot andra; det man faktiskt gör och det man vill göra.
– Det man får från andra; det man faktiskt får och det man vill få.

Skillnaden har betydelse!