Utbildning

– Socionomexamen 1981 social linje
– Legitimerad Kognitiv psykoterapeut steg 2, 2005 (tioårig utbildning)
– Kognitiv psykoterapi, orienteringskurs, 50 timmar
– Steg 1 Psykoterapeututbildning Psykodynamisk grund
– Egenterapi 25 tim Kognitiv psykoterapi
– Egenterapi på Psykodynamisk grund 82 tim
– Egenterapi på Psykodynamisk grund 79 tim
– Handledning Intyg

Ledarskap och Personaladministration

– Arbetsmarknadsteknik med personaladministration A-kurs 20 poäng, B-kurs 15 poäng
– Specialistutbildning för beteendevetare vid Arbetslivsinstitutet, organisationslära och arbetsmiljöfrågor
– SAM-och BAM utbildad och medlem av nätverk inom Prevent
– Diverse arbetsmiljöutbildningar gällande föreskrifter från ASS
– Dale Carnegie – Kommunikation och Ledarskap
– UGL – Försvarshögskolan, Utbildning Grupp Ledare, 1997
– FUGL – Fördjupad UGL, 1998
– HUGL – Handledarutbildning UGL 99, omlicensierad handledare UGL-08, maj 2008
– Att handleda – Pedagogiska möten med enskilda och grupper, pedagogikens grunder, 5 poäng
– The Human Element, (tidigare kallad – Beyond conflict, “självinsikt”, individ, grupp och organisationsnivå)
– Radical Collaboration- Förtroendefullt samarbete – att bygga långsiktiga relationer – förhandlingsteknik, handledarutbildad
– GDQ – certifikat (Group development Questionnaire,) metod att utv. produktiva och effektiva team
– Specialistutbildning för organisationskonsulter ”Konflikter inom arbetslivet” Thomas Jordan, Gbg universitet, individ-, grupp- och organisationsnivå
– Körkort för nybliven chef
– Personligt ledarskap
– AGSLO
– ARENA-konsult, Grupputveckling och Ledarskap