KBT – Kognitiv beteendeterapi

kbt

KBT är konsten att som terapeut förhålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för patienten/gruppen för att uppnå hans mål.

Att utan dömande och förutfattade meningar hjälpa patienten/gruppen till nya insikter, nyinlärning och korrigerande erfarenheter.

Ett av de viktigaste målen med kognitiv beteendeterapi är att – via språket, tankarna och beteendet – lära patienten/gruppen att både reglera och stå ut med sina känslor. För att patienten/gruppen ska kunna agera på ett bra sätt och öka förutsättningarna för att få uppleva acceptans, respekt och gemenskap samt känna mening i tillvaron.