Organisationsanalys

organisationsSyftet med att en organisationsanalys är att utveckla en arbetsgrupp till ett effektivt team.

Genom utvecklingsarbetet får alla möjligheten att tydligare se de styrkor och svagheter som finns i den egna gruppen och ett verktyg för att kunna fortsätta utvecklas.

Genom enkät eller intervjuer tas underlag fram som beskriver organisationens nuläge. Denna kartläggning har man som utgångspunkt för att tillsammans med chef och personal skapa en handlingsplan som riktar sig mot ett börläge, nya mål och delmål. Organisationsanalysen visar också hur långt gruppen kommit i sin grupputveckling.

De verktyg jag har till mitt och ert förfogande inom organisationsanalys är:

  • Myers-Briggs – en typindikator som ger förståelse för olikheter, styrkor och svagheter.
    GDQ – mäter en grupps utvecklingsnivå samt effektivitet, produktivitet, grupperingar och om gruppen riktar sin energi på rätt saker.
    Weisbord – en organisationsdiagnos för att hitta luckorna mellan ”vad som är” och ”vad som borde vara”.